loading...
دانلود رایگان کتاب های دانشگاهی کامپیوتر-نرم افزار -آموزش کامپیوتر-پروژه-قالب وبلاگ و سایت -
سید میلاد رسولی بازدید : 208 پنجشنبه 21 دی 1391 نظرات (0)

در بخش اول اين مقاله با فايل های RSS و موارد استفاده از آنان آشنا شديم . در بخش دوم به بررسی نحوه ايجاد فايل های RSS با استفاده از يک بانک اطلاعاتی و بهنگام سازی اتوماتيک آنان خواهيم پرداخت .
اطلاعات موجود در فايل های RSS را می توان به صورت دستی و با استفاده از يک اديتور متنی و يا يک اديتور XML ايجاد نمود

 

در صورتی که فرکانس تغيير اطلاعات زياد باشد، روش فوق گزينه ای مناسب نخواهد بود. در چنين مواردی می توان اطلاعات مورد نظر را از بانک اطلاعاتی مربوطه ( اخبار ، مقالات )  بازيابی و آنان را در فايل RSS درج نمود . بدين ترتيب در صورت بروز هر گونه تغيير در بانک اطلاعاتی ، فايل RSS نيز به صورت اتوماتيک بهنگام می گردد.

مثال : ايجاد  RSS با استفاده از يک بانک اطلاعاتی
در اين مثال قصد د اريم اطلاعات را از يک بانک اطلاعاتی اکسس خوانده و به صورت يک فايل XML با فرمت RSS ذخيره نمائيم .

فرضيات :

 • بانک اطلاعاتی نمونه :  RSS.mdb 
 • جدول حاوی لينک های مورد نظر:  XMLlink
 • جدول XMLLink در بانک اطلاعاتی rss.mdb  دارای لی اوت زير است . اسامی فيلدها در جدول XMLlink مشابه اسامی مورد نياز يک فايل RSS 2.0 در نظر گرفته شده اند .

اندازه

نوع

نام فيلد

 

Date/Time

PubDate

100

Text

Title

100

Text

Link

 

Memo

Description

ايجاد يک فايل RSS

مرحله اول : تايپ کد زير با استفاده از يک ويرايشگر
اسکريپت های زير يک فايل RSS 2.0 را باتوجه به اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی RSS.mdb ايجاد و آن را با نام RSS.XML در فهرست ريشه وب مورد نظر ذخيره می نمايد. 

<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>

<SCRIPT runat="server">

   Sub Page_Load
       Create_RSS ()
   End Sub

Sub Create_RSS ( )

Dim DBConnection As OleDbConnection
Dim DBCommand As OleDbCommand
Dim DBReader As OleDbDataReader
Dim SQLString As String
Dim FileWriter As StreamWriter

DBConnection = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\RSS.mdb")
DBConnection.Open()
SQLString = "SELECT * FROM XMLLink"
DBCommand = New OleDbCommand(SQLString, DBConnection)
DBReader = DBCommand.ExecuteReader()

FileWriter = File.CreateText(MapPath("RSS.xml"))
FileWriter.WriteLine("<rss version=""2.0"">" )
FileWriter.WriteLine("<channel>")
FileWriter.WriteLine("<title>Sakha Ravseh </title>")
FileWriter.WriteLine("<link>http://www.srco.ir/</link>")
FileWriter.WriteLine("<description>Software ,Hardware ,Network </description>")

While DBReader.Read()
  FileWriter.WriteLine("<item>")
  FileWriter.WriteLine("<pubDate>" & DBReader("PubDate") & "</pubDate>")
  FileWriter.WriteLine("<title>" & DBReader("Title") & "</title>")
  FileWriter.WriteLine("<link>" & DBReader("Link") & "</link>")
  FileWriter.WriteLine("<description>" & DBReader("Description") & "</description>")
  FileWriter.WriteLine("</item>")
End While

FileWriter.WriteLine("</channel>")
FileWriter.WriteLine("</rss>")
FileWriter.Close()

DBReader.Close()
DBConnection.Close()

End Sub

</SCRIPT>

 مرحله دوم :  پس از ذخيره کد فوق در فايلی با نام MakeRss.aspx و اجرای آن ، فايل RSS.xml ايجاد می گردد .

توضيحات :

 • به منظور بازيابی رکوردهای موجود در بانک اطلاعاتی و ايجاد يک فايل  RSS از ساختار تکرار While استفاده شده است .

 • به منظور نوشتن رکوردهای بازيابی شده در فايل RSS از کلاس StreamWriter دات نت استفاده شده است . بنابراين لازم است که از System.IO در ابتدای برنامه استفاده شود . ( " Import Namespace="System.IO )

 •  namespace فوق کلاس های StreamReader و StreamWriter را به منظور خواندن و نوشتن در فايل های text ارائه می نمايد.
   

 • کلاس StreamReader دارای متدهای متفاوتی  به منظور خواندن فايل های text است :

Dim FileReader As StreamReader

FileReader = File.OpenText(path)
FileLine = FileReader.ReadLine()
FileContents = FileReader.ReadToEnd()

FileReader.Close()

 •  FileReader متغيری است که به عنوان يک شی StreamReader تعريف شده است . متد openText  فايل موجود در مسير مشخص شده را به شی FileReader نسبت می دهد . متد ReadLine يک خط از فايل text را بدون در نظر گرفتن کاراکتر Line-break ، می خواند. با استفاده از  متد ReadToEnd تمامی محتويات فايل با لحاظ نمودن کاراکترهای  line-break ، خوانده می شوند. از متد close  پس از اتمام کار و به منظور بستن فايل استفاده می گردد .

 • کلاس StreamWriter دارای متدهای متفاوتی به منظور نوشتن در فايل های text است :

Dim FileWriter As StreamWriter

FileWriter = File.CreateText(path)
FileWriter = File.AppendText(path)
FileWriter.WriteLine(text)
FileWriter.Write(text)

FileWriter.Close()

 •  FileWriter متغيری است که به عنوان يک شی StreamWriter تعريف شده است . متد CreateText  فايل text موجود  در آدرس Path  را به شی FileWriter نسبت می دهد . متد فوق در صورتی که فايل موجود نباشد آن را ايجاد و در صورت موجود بودن فايل بر روی آن بازنويسی می نمايد .متد AppendText خطوطی را به يک فايل موجود اضافه می نمايد . متد WriteLine يک رشته متن به همراه يک کاراکتر Line-break را به فايل text اضافه می نمايد.  متد Write يک رشته متن را بدون لحاظ  نمودن يک کاراکتر Line-break به فايل text اضافه می نمايد . از متد close  پس از اتمام کار و به منظور بستن فايل استفاده می گردد .
   

 • در ابتدا،  گره ريشه <channel> و اطلاعات مربوط به لينک به سايت ، تعريف شده اند .
   

 • برای هررکورد بازيابی شده از بانک اطلاعاتی يک  گره <item> ايجاد شده است . گره فوق دارای  سه گره فرزند به اسامی <pubDate>, <title>, <link> و <description> می باشد .
   

 • به منظور معرفی فايل RSS  می توان از يک دکمه گرافيکی (  ) که به فايل RSS اشاره می نمايد، استفاده کرد . توجه داشته باشيد که قبل از کليک بر روی دکمه فوق، می بايست فايل RSS با فرآيندی خاص ايجاد شده باشد ( اجرای فايل حاوی اسکريپت های نوشته شده ) .

 بهنگام سازی اتوماتيک فايل  RSS  
محتويات يک فايل RSS متاثر از داده های موجود در بانک اطلاعاتی است . بديهی است در صورتی که لينک های جديدی به بانک اضافه شده و يا لينک هائی حذف گردد ، می بايست فايل RSS بهنگام گردد . در مثال فوق ، عمليات بهنگام سازی فايل RSS صرفا" پس از اجرای اسکريپت های نوشته شده ، انجام خواهد شد ( اجرای فايل MakeRss.aspx ) . ما نيازمند روشی هستيم که بر اساس آن فرآيند بهنگام سازی فايل RSS  به صورت اتوماتيک و با توجه به آخرين اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی ، انجام شود . بدين منظور می توان اسکريپت های توليد کننده فايل RSS را در يک صفحه aspx . مستقر نموده  و پس از ايجاد فايل RSS  و با استفاده از متد Redirect  فايل RSS.xml  نمايش داده شود.
بدين ترتيب ، پس از کليک بر روی لينک مربوطه که معمولا" به صورت يک دکمه گرافيکی  (  ) است ، اسکريپت ها اجراء ، فايل RSS.XML توليد و در نهايت با استفاده از متد Redirect  فايل RSS.xml  نمايش داده می شود.( لينک ارائه شده به صفحه MakeRss.aspx است نه به فايل RSS.xml )

<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>
<%@ Import Namespace="System.IO" %>

<SCRIPT runat="server">

Sub Page_Load

Dim DBConnection As OleDbConnection
Dim DBCommand As OleDbCommand
Dim DBReader As OleDbDataReader
Dim SQLString As String
Dim FileWriter As StreamWriter

DBConnection = New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\RSS.mdb")
DBConnection.Open()
SQLString = "SELECT * FROM XMLLink"
DBCommand = New OleDbCommand(SQLString, DBConnection)
DBReader = DBCommand.ExecuteReader()

FileWriter = File.CreateText(MapPath("RSS.xml"))
FileWriter.WriteLine("<rss version=""2.0"">" )
FileWriter.WriteLine("<channel>")
FileWriter.WriteLine("<title>Sakha Ravseh </title>")
FileWriter.WriteLine("<link>http://www.srco.ir/</link>")
FileWriter.WriteLine("<description>Software ,Hardware ,Network </description>")

While DBReader.Read()
  FileWriter.WriteLine("<item>")
  FileWriter.WriteLine("<pubDate>" & DBReader("PubDate") & "</pubDate>")
  FileWriter.WriteLine("<title>" & DBReader("Title") & "</title>")
  FileWriter.WriteLine("<link>" & DBReader("Link") & "</link>")
  FileWriter.WriteLine("<description>" & DBReader("Description") & "</description>")
  FileWriter.WriteLine("</item>")
End While

FileWriter.WriteLine("</channel>")
FileWriter.WriteLine("</rss>")
FileWriter.Close()

DBReader.Close()
DBConnection.Close()
Response.Redirect("http://www.srco.ir/RSS.xml")

End Sub

</SCRIPT>

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
دانلود رایگان کتاب های دانشگاهی فنی و حرفه ای و دانشگاهی رشته کامپیوتر - برق الکترونیک - دانلود پروژه های کامپیوتر - برق - الکترونیک - دانلود پایان نامه های رایگان برق - الکترونیک - کامپیوتر - دانلود نرم افزار های تخصصی برق - الکترونیک - دانلود نرم افزار ها و گیم های کامپیوتر - دانلود نرم افزارها و گیم های لینوکس - دانلود فیلم و سریال ایرانی و خارجی - دانلود جدید ترین و بهترین آهنگ ها - تازه های رایانه و مبایل - قالب های وبلاگ و وبسایت - پروژه های برنامه نویسی - سخت افزار و راهنمایی ها خرید سخت افزار - شبکه - کتاب های تخصصی رایگان - دانلود کلیه مجلات منتشر شده کلیک جام جم و بایت خراسان - آموزش ویروس نویسی - فیلم های آموزشی کامپیوتر - دانلود پلاگین و فایل های PSD فوتوشاپ
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • پنجشنبه 26 شهريور 1394
 • يکشنبه 10 اسفند 1393
 • چهارشنبه 29 بهمن 1393
 • دوشنبه 27 بهمن 1393
 • شنبه 29 شهريور 1393
 • چهارشنبه 19 شهريور 1393
 • جمعه 13 تير 1393
 • چهارشنبه 11 تير 1393
 • سه شنبه 10 تير 1393
 • يکشنبه 08 تير 1393
 • پنجشنبه 05 تير 1393
 • چهارشنبه 04 تير 1393
 • دوشنبه 02 تير 1393
 • يکشنبه 01 تير 1393
 • شنبه 31 خرداد 1393
 • پنجشنبه 29 خرداد 1393
 • دوشنبه 26 خرداد 1393
 • يکشنبه 25 خرداد 1393
 • شنبه 24 خرداد 1393
 • جمعه 23 خرداد 1393
 • چهارشنبه 21 خرداد 1393
 • سه شنبه 20 خرداد 1393
 • دوشنبه 19 خرداد 1393
 • يکشنبه 18 خرداد 1393
 • شنبه 17 خرداد 1393
 • جمعه 16 خرداد 1393
 • چهارشنبه 14 خرداد 1393
 • سه شنبه 13 خرداد 1393
 • دوشنبه 12 خرداد 1393
 • شنبه 10 خرداد 1393
 • پنجشنبه 08 خرداد 1393
 • چهارشنبه 07 خرداد 1393
 • دوشنبه 05 خرداد 1393
 • يکشنبه 04 خرداد 1393
 • شنبه 03 خرداد 1393
 • جمعه 02 خرداد 1393
 • چهارشنبه 31 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 30 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 29 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 28 ارديبهشت 1393
 • شنبه 27 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 25 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 24 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 23 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 22 ارديبهشت 1393
 • يکشنبه 21 ارديبهشت 1393
 • شنبه 20 ارديبهشت 1393
 • جمعه 19 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 18 ارديبهشت 1393
 • شنبه 13 ارديبهشت 1393
 • جمعه 12 ارديبهشت 1393
 • پنجشنبه 11 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 10 ارديبهشت 1393
 • سه شنبه 09 ارديبهشت 1393
 • دوشنبه 08 ارديبهشت 1393
 • شنبه 06 ارديبهشت 1393
 • چهارشنبه 27 فروردين 1393
 • دوشنبه 25 فروردين 1393
 • يکشنبه 24 فروردين 1393
 • شنبه 23 فروردين 1393
 • جمعه 22 فروردين 1393
 • پنجشنبه 21 فروردين 1393
 • سه شنبه 19 فروردين 1393
 • دوشنبه 18 فروردين 1393
 • شنبه 16 فروردين 1393
 • جمعه 15 فروردين 1393
 • پنجشنبه 14 فروردين 1393
 • چهارشنبه 13 فروردين 1393
 • سه شنبه 12 فروردين 1393
 • دوشنبه 11 فروردين 1393
 • يکشنبه 10 فروردين 1393
 • شنبه 09 فروردين 1393
 • جمعه 08 فروردين 1393
 • پنجشنبه 07 فروردين 1393
 • چهارشنبه 06 فروردين 1393
 • شنبه 02 فروردين 1393
 • جمعه 01 فروردين 1393
 • پنجشنبه 29 اسفند 1392
 • چهارشنبه 28 اسفند 1392
 • سه شنبه 27 اسفند 1392
 • دوشنبه 26 اسفند 1392
 • سه شنبه 20 اسفند 1392
 • دوشنبه 19 اسفند 1392
 • يکشنبه 18 اسفند 1392
 • شنبه 17 اسفند 1392
 • جمعه 16 اسفند 1392
 • پنجشنبه 15 اسفند 1392
 • جمعه 02 اسفند 1392
 • چهارشنبه 16 بهمن 1392
 • سه شنبه 15 بهمن 1392
 • دوشنبه 14 بهمن 1392
 • يکشنبه 13 بهمن 1392
 • شنبه 12 بهمن 1392
 • جمعه 11 بهمن 1392
 • چهارشنبه 18 دی 1392
 • سه شنبه 17 دی 1392
 • دوشنبه 16 دی 1392
 • يکشنبه 15 دی 1392
 • شنبه 14 دی 1392
 • جمعه 13 دی 1392
 • سه شنبه 10 دی 1392
 • دوشنبه 09 دی 1392
 • يکشنبه 08 دی 1392
 • شنبه 07 دی 1392
 • جمعه 06 دی 1392
 • چهارشنبه 04 دی 1392
 • دوشنبه 02 دی 1392
 • چهارشنبه 29 آبان 1392
 • يکشنبه 26 آبان 1392
 • شنبه 25 آبان 1392
 • جمعه 24 آبان 1392
 • پنجشنبه 23 آبان 1392
 • چهارشنبه 22 آبان 1392
 • سه شنبه 21 آبان 1392
 • دوشنبه 20 آبان 1392
 • يکشنبه 19 آبان 1392
 • شنبه 18 آبان 1392
 • جمعه 17 آبان 1392
 • پنجشنبه 16 آبان 1392
 • چهارشنبه 15 آبان 1392
 • سه شنبه 14 آبان 1392
 • دوشنبه 13 آبان 1392
 • يکشنبه 12 آبان 1392
 • شنبه 11 آبان 1392
 • جمعه 10 آبان 1392
 • پنجشنبه 09 آبان 1392
 • چهارشنبه 08 آبان 1392
 • سه شنبه 07 آبان 1392
 • دوشنبه 06 آبان 1392
 • يکشنبه 05 آبان 1392
 • شنبه 04 آبان 1392
 • جمعه 03 آبان 1392
 • پنجشنبه 02 آبان 1392
 • چهارشنبه 01 آبان 1392
 • سه شنبه 30 مهر 1392
 • دوشنبه 29 مهر 1392
 • يکشنبه 28 مهر 1392
 • شنبه 27 مهر 1392
 • جمعه 26 مهر 1392
 • پنجشنبه 25 مهر 1392
 • سه شنبه 23 مهر 1392
 • چهارشنبه 03 مهر 1392
 • سه شنبه 02 مهر 1392
 • دوشنبه 01 مهر 1392
 • يکشنبه 31 شهريور 1392
 • شنبه 30 شهريور 1392
 • شنبه 02 شهريور 1392
 • جمعه 01 شهريور 1392
 • پنجشنبه 31 مرداد 1392
 • چهارشنبه 30 مرداد 1392
 • سه شنبه 29 مرداد 1392
 • دوشنبه 28 مرداد 1392
 • يکشنبه 27 مرداد 1392
 • شنبه 26 مرداد 1392
 • جمعه 25 مرداد 1392
 • پنجشنبه 24 مرداد 1392
 • چهارشنبه 23 مرداد 1392
 • دوشنبه 21 مرداد 1392
 • يکشنبه 20 مرداد 1392
 • جمعه 18 مرداد 1392
 • پنجشنبه 17 مرداد 1392
 • پنجشنبه 10 مرداد 1392
 • چهارشنبه 09 مرداد 1392
 • سه شنبه 08 مرداد 1392
 • دوشنبه 07 مرداد 1392
 • يکشنبه 06 مرداد 1392
 • شنبه 05 مرداد 1392
 • جمعه 04 مرداد 1392
 • پنجشنبه 03 مرداد 1392
 • چهارشنبه 02 مرداد 1392
 • سه شنبه 01 مرداد 1392
 • دوشنبه 31 تير 1392
 • يکشنبه 30 تير 1392
 • جمعه 28 تير 1392
 • چهارشنبه 26 تير 1392
 • سه شنبه 25 تير 1392
 • يکشنبه 23 تير 1392
 • شنبه 22 تير 1392
 • جمعه 21 تير 1392
 • يکشنبه 19 خرداد 1392
 • شنبه 18 خرداد 1392
 • چهارشنبه 15 خرداد 1392
 • سه شنبه 14 خرداد 1392
 • جمعه 10 خرداد 1392
 • چهارشنبه 08 خرداد 1392
 • سه شنبه 07 خرداد 1392
 • يکشنبه 05 خرداد 1392
 • جمعه 03 خرداد 1392
 • پنجشنبه 02 خرداد 1392
 • چهارشنبه 01 خرداد 1392
 • يکشنبه 29 ارديبهشت 1392
 • جمعه 27 ارديبهشت 1392
 • پنجشنبه 26 ارديبهشت 1392
 • چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392
 • دوشنبه 23 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 22 ارديبهشت 1392
 • شنبه 21 ارديبهشت 1392
 • جمعه 20 ارديبهشت 1392
 • چهارشنبه 18 ارديبهشت 1392
 • دوشنبه 16 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 15 ارديبهشت 1392
 • شنبه 14 ارديبهشت 1392
 • جمعه 13 ارديبهشت 1392
 • پنجشنبه 12 ارديبهشت 1392
 • چهارشنبه 11 ارديبهشت 1392
 • سه شنبه 10 ارديبهشت 1392
 • دوشنبه 09 ارديبهشت 1392
 • يکشنبه 08 ارديبهشت 1392
 • شنبه 07 ارديبهشت 1392
 • جمعه 06 ارديبهشت 1392
 • شنبه 10 فروردين 1392
 • پنجشنبه 08 فروردين 1392
 • چهارشنبه 07 فروردين 1392
 • دوشنبه 05 فروردين 1392
 • يکشنبه 04 فروردين 1392
 • شنبه 03 فروردين 1392
 • جمعه 02 فروردين 1392
 • چهارشنبه 30 اسفند 1391
 • سه شنبه 29 اسفند 1391
 • دوشنبه 28 اسفند 1391
 • پنجشنبه 24 اسفند 1391
 • چهارشنبه 23 اسفند 1391
 • سه شنبه 22 اسفند 1391
 • دوشنبه 21 اسفند 1391
 • يکشنبه 20 اسفند 1391
 • شنبه 19 اسفند 1391
 • جمعه 18 اسفند 1391
 • پنجشنبه 17 اسفند 1391
 • چهارشنبه 16 اسفند 1391
 • سه شنبه 15 اسفند 1391
 • دوشنبه 14 اسفند 1391
 • يکشنبه 13 اسفند 1391
 • شنبه 12 اسفند 1391
 • جمعه 11 اسفند 1391
 • پنجشنبه 10 اسفند 1391
 • چهارشنبه 09 اسفند 1391
 • سه شنبه 08 اسفند 1391
 • دوشنبه 07 اسفند 1391
 • يکشنبه 06 اسفند 1391
 • شنبه 05 اسفند 1391
 • جمعه 04 اسفند 1391
 • پنجشنبه 03 اسفند 1391
 • چهارشنبه 02 اسفند 1391
 • سه شنبه 01 اسفند 1391
 • دوشنبه 30 بهمن 1391
 • يکشنبه 29 بهمن 1391
 • شنبه 28 بهمن 1391
 • جمعه 27 بهمن 1391
 • پنجشنبه 26 بهمن 1391
 • چهارشنبه 25 بهمن 1391
 • سه شنبه 24 بهمن 1391
 • دوشنبه 23 بهمن 1391
 • يکشنبه 22 بهمن 1391
 • شنبه 21 بهمن 1391
 • جمعه 20 بهمن 1391
 • پنجشنبه 19 بهمن 1391
 • چهارشنبه 18 بهمن 1391
 • سه شنبه 17 بهمن 1391
 • دوشنبه 16 بهمن 1391
 • يکشنبه 15 بهمن 1391
 • پنجشنبه 12 بهمن 1391
 • چهارشنبه 11 بهمن 1391
 • سه شنبه 10 بهمن 1391
 • دوشنبه 09 بهمن 1391
 • دوشنبه 02 بهمن 1391
 • يکشنبه 01 بهمن 1391
 • سه شنبه 26 دی 1391
 • دوشنبه 25 دی 1391
 • شنبه 23 دی 1391
 • جمعه 22 دی 1391
 • پنجشنبه 21 دی 1391
 • شنبه 02 دی 1391
 • جمعه 01 دی 1391
 • پنجشنبه 30 آذر 1391
 • چهارشنبه 29 آذر 1391
 • سه شنبه 28 آذر 1391
 • دوشنبه 27 آذر 1391
 • يکشنبه 26 آذر 1391
 • شنبه 25 آذر 1391
 • پنجشنبه 23 آذر 1391
 • چهارشنبه 22 آذر 1391
 • سه شنبه 21 آذر 1391
 • دوشنبه 20 آذر 1391
 • يکشنبه 19 آذر 1391
 • شنبه 18 آذر 1391
 • جمعه 17 آذر 1391
 • پنجشنبه 16 آذر 1391
 • چهارشنبه 15 آذر 1391
 • سه شنبه 14 آذر 1391
 • پنجشنبه 09 آذر 1391
 • يکشنبه 27 فروردين 1391
 • جمعه 18 فروردين 1391
 • چهارشنبه 16 فروردين 1391
 • سه شنبه 15 فروردين 1391
 • سه شنبه 8 فروردين 1391
 • دوشنبه 7 فروردين 1391
 • دوشنبه 6 فروردين 1391
 • يکشنبه 6 فروردين 1391
 • شنبه 5 فروردين 1391
 • جمعه 4 فروردين 1391
 • پنجشنبه 03 فروردين 1391
 • پنجشنبه 3 فروردين 1391
 • چهارشنبه 02 فروردين 1391
 • چهارشنبه 2 فروردين 1391
 • سه شنبه 01 فروردين 1391
 • سه شنبه 1 فروردين 1391
 • دوشنبه 29 اسفند 1390
 • يکشنبه 28 اسفند 1390
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 945
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 8093
 • آی پی امروز : 60
 • آی پی دیروز : 163
 • بازدید امروز : 294
 • باردید دیروز : 664
 • گوگل امروز : 6
 • گوگل دیروز : 9
 • بازدید هفته : 294
 • بازدید ماه : 11,772
 • بازدید سال : 80,768
 • بازدید کلی : 993,819
 • کدهای اختصاصی
  Yahoo Status by RoozGozar.com