آخرین مطالب

دانلود رايگان كتابهاي آموزش SQL SERVER در 8 جلد

برای دانلود به قسمت ادامه مطلب مراجعه کنید.

 • آن دسته ازافرادي كه مي خواهند با جنبه هاي تخصصي پايگاه اطلاعاتيSQL SERVER 2012 مسلط شوند
 • آن دسته ازافرادي كه مي خواهند به تسلط كامل بر طراحي بانك اطلاعاتي برسند از مخاطبين اين دوره هستند.
 • آن دسته ازافرادي كه به دنبال روشي براي مديريت پروژه هايي كه حاوي فايلها مي باشند مي گردند و مي خواهند از امكانات قدرتمند امنيتي SQL SERVER در مديريت فايلهااستفاده نمايند از مخاطبين اين دوره هستند.
 • آن دسته ازافرادي كه مي خواهند به جنبه هاي حرفه اي و كاربردي نصب و راه اندازي SQL SERVERمسلط گردند نيز از مخاطبين اين دوره هستند.
 • آن دسته ازافرادي  كه مي خواهند به تسلط خوبي بر تكنيكهاي بازيابي اطلاعات نظير انواع Join(هفت نوع Join ) و همچنين    SubQuery)SubQueryسه نوع) يا Query هاي بازگشتي (Recursive Query)دست پيدا كنند نيز از مخاطبين اين دوره هستند.
 • آن دسته ازافرادي كه مي خواهند به جنبه هاي قدرتمند زبان T-SQL مانند پردازش رشته ها, كاركردن با تاريخ زبان , استفاده ازCursor ها,مديريت خطاها, ساخت قيود Constraint ها و ساخت چارچوب كاري مسلط شوند نيز از مخاطبين اين دوره هستند.
 • آن دسته ازافرادي: كه مي خواهند بتوانند طراحي مناسبي براي عملكرد سيستم تجاريشان(Bussiness Rule) در بانك اطلاعاتي داشته باشند , با اجراي دو پروژه كامل به صورت عملي با ساختارهاي اجرائي T-SQL همانند User Defined Function , Stored procedure ,Table drived Function , Trigger مسلط شوند نيز از مخاطبين اين دوره هستند.
 • آن دسته ازافرادي كه مي خواهند نكات حرفه اي و قدرتمند افزايش كارائي (Performance Tuning) نظير ايندكسها ,ايندكس هاي خوشه اي , ايندكسهاي غير خوشه اي , اصول خواندن موازي , خروجي select ها از چند هارد ديسك, اصول بهينه سازي Stored Procedure ها و همچنين تكنيكهاي مواجهه با اطلاعات حجيم نظير Partitioning و... آشنا شوند نيز از مخاطبين اين دوره هستند.

سرفصلهاي دوره:

 • معرفي اشياء پايگاه داده
 • Transaction Log
 • یکی از اساسی ترین شی پایگاه داده : جدولTable
 • Filegroups
 • دياگرامها
 • مشاهده ها Views
 • رویه ذخیره شده Stored Procedures
 • توابع تعريف شده كاربر User-Defi ned Functions
 • دنباله هاSequences
 • کاربران و نقش ها
 • قوانین
 • انواع داده تعريف شده كاربر
 • انواع داده SQL SERVER
 • داده Null
 • شناسه هاي sql server براي اشياء
 • نصب و پیکر بندی SQL Server 2012 :
 • بررسی نسخه های SQL Server
 • بررسی امکانات سخت افزاری لازم
 • انتخاب امکاناتی که می خواهیم نصب کنیم.
 • تنظیمات امنیتی هنگام نصب
 • بررسی تفاوتهای نحوه اعتبار سنجی (Authentication Mode)
 • ایمن سازی و سطوح امنیت در Sqlserver 2012
 • يادگرفتن ابزارهاي تجاري
 • مدير پيكر بندي SQL SERVER
 • مدیریت سرویس
 • پیکربندی شبکه
 • پروتکل ها
 • SQL Server Management Studio
 • کار باSQL Server Management
 • تعامل از طریق پنجره پرس و جو
 • ابزار داده SQL SERVER
 • پروفايلر SQL Server
 • دستورالعملهاي بنيادي T-SQL
 • دستور SELECT و FROM
 • دستور WHERE
 • ORDER BY
 • تجمع داده ها با استفاده از GROUP BY
 • قرار دادن شرایط موجود در گروه ها با HAVING
 • DISTINCT
 • اضافه کردن داده ها بادستور INSERT
 • Multirow Insert
 • دستور INSERT INTO . . . SELECT
 • بروز رساني با UPDATE
 • دستور DELETE
 • جداول موقت
 • بکار گیری توابع تجمعی Count , Sum , Max , Min , Avg, …
 • توابع مدیریت تاریخ و زمان در Sql
 • توابع مدیریت رشته در Sql
 • JOINS

 • ترکیب داده های جدول با JOIN
 • انتخاب سطرها مطابق بادستور INNER JOIN
 • بازیابی داده های بیشتر با OUTER JOIN
 • OUTER JOIN
 • سروکار داشتن با OUTER JOINs پیچیده تر
 • دیدن هر دو طرف با FULL JOIN
 • درک CROSS JOIN
 • بررسی دستور جایگزین برايJOIN
 • جایگزین INNER JOIN
 • جایگزین OUTER JOIN
 • جایگزین CROSS JOIN
 • نمایش نتایج با UNION
 • ایجاد و تغییر جداول
 • نامهای اشیاء در SQL SERVER
 • Schema Name
 • نام بانک اطلاعاتی
 • نامگذاری توسط SQL SERVER
 • دستور CREATE
 • ایجاد پایگاه داده
 • ايجاد جدول
 • دستور ALTER
 • ALTER DATABASE
 • ALTER TABLE
 • دستور DROP
 • استفاده از ابزار GUI
 • ایجاد یک پایگاه داده با استفاده از Management Studio
 • پشتیبان گیری از کد: ایجاد اسکریپت با Management Studio
 • کلید و محدودیتها CONSTRAINTS
 • انواع محدودیت CONSTRAINTS
 • دامنه محدودیت
 • محدودیت های موجود Entity Constraints
 • محدودیت های یکپارچگی ارجاعی
 • محدودیت نامگذاری
 • محدودیت های کلید
 • محدودیت كليد اصلي Primary Key
 • محدودیت كليد خارجي Foreign Key
 • قيود UNIQUE
 • CHECK Constraints
 • DEFAULT Constraints
 • تعریف محدودیت به طور پیش فرض در CREATE شما
 • دستور TABLE
 • اضافه کردن یک محدودیت به طور پیش فرض به یک جدول موجود
 • غیر فعال کردن محدودیت
 • نادیده گرفتن داده های بد هنگامی که شما ایجاد محدودیت مي كنيد
 • غیر فعال کردن محدودیت های موجودبه طور موقت
 • قوانین و پیش فرض ها
 • Rules
 • حذف قوانین
 • حذف Defaults
 • تعیین جداول و نوع داده استفاده از یک قاعده یا پیش فرض
 • Triggers براي یکپارچگی داده ها
 • پرس و جو ها QUERIES
 • Subquery چیست؟
 • ايجاد يك Subquery تو در تو
 • ايجاد Subqueries مرتبط
 • كاربا Correlated Subqueries
 • سروکار داشتن با داده NULL
 • جداول مشتق شده
 • استفاده از عبارات معمولی CTE
 • استفاده از واژه WITH
 • استفاده از CTEs چندگانه
 • CTE بازگشتی
 • استفاده از عملگر EXISTS
 • انواع میکس داده ها CAST و CONVERT
 • همگام سازی داده ها با فرمان MERGE
 • فرمان Merge در عمل
 • توابع پنجره ای
 • ROW_NUMBER
 • RANK, DENSE_RANK و NTILE
 • نرمالسازي
 • درك جداول
 • نگه داشتن اطلاعات بصورت Normal
 • فرم اول نرمال
 • فرم دوم نرمال
 • فرم سوم نرمال
 • درك روابط Relationships
 • یک به یک One-to-One
 • صفر یا یک به یک
 • یک به یک یا بسیاری از
 • یک صفر، یک، یا بسیاری از
 • بسیاری به بسیاری از Many-to-Many
 • رسم نمودار پایگاه داده ها
 • ایجاد روابط در نمودارها
 • Denormalization
 • فراتر از نرمال سازی
 • انتخاب انواع داده
 • اضافه کردن نمودار و جداول اولیه
 • اضافه کردن روابط
 • اضافه کردن برخی محدودیت
 • ذخيره سازي SQL SERVER و ساختارهاي INDEX

 • ذخیره سازی SQL SERVER
 • وسعت Extent
 • صفحه Page
 • سطرها
 • ستونهای پراکنده Sparse Columns
 • درك شاخصها INDEX
 • B-Trees
 • چگونه داده ها در SQL در دسترس هستند
 • ایجاد، تغییر و حذف شاخص
 • دستور CREATE INDEX
 • شاخص ضمنی ایجاد شده با محدودیت
 • ایجاد شاخص در ستون پراکنده و ستونهاي Geospatial
 • انتخاب خوشه اولClustered Index
 • پوشاندن شاخصها
 • ALTER INDEX
 • حذف شاخصها
 • استفاده ازموتور پایگاه داده براي تنظيم Advisor
 • حفظ و نگهداری شاخص ها
 • Fragmentation
 • نمایه ها VIEWS
 • ایجاد نمایه ها ساده
 • ویرایش نمایه ها با T-SQL
 • حذف Views
 • ايجاد و ويرايش Views در Management Studio
 • حفاظت از کد: بازدید رمزگذاری
 • Indexed (Materialized) Views
 • Indexing an Aggregate View
 • اسکریپت نوشتن و BATCHES
 • درک مبانی اسکریپت
 • انتخاب متن پایگاه داده با استفاده از عبارتUSE
 • تعریف متغیرها
 • تنظیم مقدار موجود در متغیر ها
 • بررسی عملکرد سیستم
 • بازيابي مقادير IDENTITY
 • توليد SEQUENCES
 • استفاده از @@ROWCOUNT
 • خطا در Batches
 • SQL دايناميك با استفاده از فرمان EXEC
 • فهميدن خطرات Dynamic SQL
 • استفاده از دستورات Control-of-Flow
 • دستور IF . . . ELSE
 • دستور CASE
 • حلقه با دستور WHILE
 • دستور WAITFOR
 • سروکار داشتن با خطاها با بلوكهاي TRY/CATCH
 • STORED PROCEDURES رویه ذخیره شده
 • ايجادSTORED PROCEDURES
 • تغییر رویه ذخیره شده با ALTER
 • حذف SP
 • Parameterizing Sp
 • اعلام پارامترها
 • تایید موفقیت یا شکست با مقادیر بازگشتی
 • چگونه از RETURN استفاده كنيم
 • استفاده از @@ERROR
 • استفاده از @@ERROR در Sp
 • Re-throwing خطاها
 • اضافه کردن پیام های خطا سفارشی شما
 • ایجاد پردازش فراخواندنی Callable Processes
 • استفاده از SP براي امنيت
 • SP و كارايي
 • SP هاي گسترده
 • رفع اشکال Debugging
 • شروع اشکالزدايي
 • قسمتهاي Debugger
 • Breakpoints
 • توابع تعریف شده توسط کاربر
 • UDF چيست
 • UDF ها Scalar Valueبر مي گردانند
 • UDF هايي كه يك جدول برمي گردانند(Table derived function)
 • UDF هاي خطي
 • استفاده از دات نت در پایگاه داده
 • تراکنش و قفل ها TRANSACTIONS AND LOCKS
 • تهیه Backup و روشهای بازیابی (Backup Database Backup Recovery and Maintenance)
 • استراژیهای تهیه نسخه پشتیبان
 • Offline سازی بانک اطلاعاتی
 • Back up گیری با استفاده از دستورات T-Sql
 • Restore کردن بصورت Wizard
 • Restore کردن با استفاده از دستورات T-Sql
 • Attach ,Detach کردن بانکهای اطلاعاتی
 • درك Transactions
 • ACID Transactions
 • آشنایی با عملگر تراکنش
 • استفاده از BEGIN TRAN
 • استفاده ازCOMMIT TRAN
 • استفاده ازSAVE TRAN
 • استفاده از ROLLBACK TRAN
 • فعال کردن تراکنش های ضمنی
 • قفل گذاری روی اطلاعات
 • درک حالت های قفل
 • تنظیم سطح جداسازی
 • حذف کردن اطلاعات
 • Trigger چیست
 • استفاده از trigger براي قوانین تمامیت داده ها
 • استفاده از trigger براي پیام های خطا سفارشی
 • Triggers ها مي توانند تو در تو باشند
 • Triggers ها مي توانند بازگشتی باشند
 • Trigger ها از تغییرات معماری جلوگيري نمي كنند
 • INSTEAD OF Triggers
 • استفاده از IF UPDATE () و COLUMNS_UPDATED
 • حذف Triggers
 • رفع اشکال تریگر
 • نحوه نگارش trigger بر روی تغییر اطلاعات جداول
 • مقایسه عملکرد Constraint ها و Trigger ها و بررسی مزیت استفاده از Trigger
 • DDL-Data Base – Level – Events
 • Dropping a DDL Trigger
 • ()EventData
به راحتی و در کمتر از 30 ثانیه عضو شوید
براي نمايش ادامه اين مطلب بايد عضو شويد !
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد
اگر قبلا ثبت نام کرديد ميتوانيد از فرم زير وارد شويد و مطلب رو مشاهده نماييد !

مطالب مشابه

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]